JAK MONITOROWAĆ MOBILNOŚĆ STAWU SKOKOWEGO

JAK MONITOROWAĆ MOBILNOŚĆ STAWU SKOKOWEGO

Jeśli jednak zaobserwowałeś u siebie cokolwiek z kolumny „źle”, oznacza to ograniczenie ruchomości w zgięciu grzbietowym. To ograniczenie może oznaczać ograniczenie w sferze tkanki miękkiej, stawu lub wskazywać na brak mobilności w obu tych sferach! O tym, jak poprawić mobilność kostki, będziemy jeszcze rozmawiać. Poprawiając mobilność kostki, możemy poprawić ogólną jakość naszych ruchów.

Na podstawie:

How to Screen Ankle Mobility

Pages: 1 2